marți, 9 august 2011

De vorbă cu bunul-simţ (Prima defulare) - varianta finală

Plecat de la o conferință patronată de A.S.C.O.R., precum și de duhurile unor astfel de evenimente, încercam să analizez cauzele deselor neînțelegeri dintre cei de pe scenă și cei aflați în sală. Pentru că aș putea să jur că cei de la tribuna sălilor respective nu sunt din același aluat cu cei care își ciulesc urechile înspre ei. De acest dezacord dintre emițători și receptori m-am izbit la fiecare întrunire de acest gen, întruniri ce – culmea! – se vor niște dialoguri constructive, pline de har și de adevăr, dar nu și de bun-simț, absență care lasă loc unei pe deplin justificate întrebări cu privire la modul nostru de raportare la ceea ce afirmăm că îndeplinim și, în consecință, suntem. Și putem să continuăm: ce anume deținem?, cine suntem?, despre ce vorbim? ș. a. Răspunsul (în lumina lui „milă voiesc, iar nu jertfă”) este pe cât de simplu, pe atât de greu de priceput în zilele recentelor noastre timpuri.
Totul necesită un dram de sinceritate în ce privește ceea ce ai tu de oferit, în calitate de emițător, și ceea ce au dobândit, până la momentul transmiterii mesajului, cei care te ascultă. Și, mai precis, dacă cei cărora li te adresezi au capacitățile necesare receptării unui minimum de informații pe care să le poată digera pentru a reuși să continue dialogul în limitele parametrilor doriți de cei care au luat inițiativa înștiințării maselor. Fiindcă, nu de puține ori, exortațioforii noștrii trăiesc cu convingerea că auditoriul (care de obicei este constituit din aceleași persoane) este parte componentă din angrenajul unui proces firesc de autodidacticism – cel inerent unei vieți creștine. Evident că se-nșală, deoarece mesajele lor, propagate cu fermitate, nu au un plan de infrastructură, darămite o existență activă în societatea postmodernă, iar oamenii abia dacă au vreme de-o rugăciune, necum de studii aprofundate.
Cu alte cuvinte, palavragiii aceștia ar trebui să analizeze mai întâi piața ascoristă (și nu numai) printr-o simplă trecere în revistă a unui număr cât mai mare de conferințe, pentru a identifica relațiile ce au loc între A și B, precum și gradul de cultură logic-sufletească atât al celor care îl alcătuiesc pe B, cât și al celor care au mai conferențiat (Ax, y, z,), toate acestea pentru a-și face o idee despre ce-ar trebui să discute și cu cine o vor face – ca să-și poată pregăti din timp un exordiu pe măsura celor cărora le este adresată cuvântarea de luare-aminte și îndemn frățesc, și nu pentru a le spune aceleași lucruri pe care le-au auzit de atâtea și atâtea ori, că au început să caște și icoanele de pe pereți de la atâta dres de busuioc și-nvârtit în colivă.
De ce spun acestea? Le zic că urmare a constatărilor personale de-a lungul și de-a latul destuilor ani de ascorferențiat, în care, înainte de începerea conferințelor, simțeam o oțioasă sforțare de a reține titlurile acelor așa-zise convorbiri duhovnicești, atâta timp cât, în desfășurarea lor, substanța titlurilor era tăinuită (ca și când nici nu ar fi fost vorba de așa ceva) de către distinșii invitați care se fofilau în umbra deasă a predicii atoatesalvatoare și atoateconcludente, ce, pesemne, că s-a instituționalizat nu doar în limbajul exterior, ci și-n cel interior, în convorbirea noastră cu Dumnezeu.
Ca să fiu mai clar (deși, în starea de aciditate mintală în care mă aflu, nu cred că voi putea fi), acei conferențiari (care de cele mai multe ori neagă această titulatură, spunând că ei n-au venit să conferențieze – vezi Doamne –, ci să dialogheze) nu fac altceva decât să-și defuleze (într-un soi de delir cu miros de tămâie) convingerile, de parcă ascultătorii ar purta patrafir sau lornion, și nu cei de la catedră. Pentru că cei mai mulți dintre conferențiari fie împart auditoriul în cei care înțeleg mesajul și cei care nu-l înțeleg, fie sunt atât de rupți de realitate, încât prelegerile lor par să fie ca sapa peste straturile de flori.
Pare-mi-se că acești îndrumători de suflete, acești inși cu carte uită că în munca lor „cu timp și fără timp” (2 Timotei 4, 2) ei neglijează taman aspectul temporal al activității lor, uitând să ne hrănească la timp (Matei 24, 45). Ei nu se jenează deloc când ne prostesc ca pe niște copii, fapt ce ridică un semn de întrebare în locul crucii pe care o poartă, dacă în calitate de urmași ai lui Iisus au de spus doar atât.
Iar acest aspect deranjant nu-i vizează numai pe cei ce participă, de la microfon, în calitate de purtători de cuvânt ai adevărului, ci și pe toți ceilalți sus-puși ai noștri, fie ei clerici sau simpli monahi. Îi vizează, în cele din urmă, pe toți cei care dau cu sfatul.
Fiindcă le place să acuze lumea de egocentrism, de secularizare, de anticreștinism sau antiteism, dar nu văd starea babilonică în care ne aflăm cu toții, noi, cei care spunem că suntem moștenitori ai lui Dumnezeu prin Christos (de unde și denumirea de creștini), noi, cei care aveam, ultima oară când am verificat, o dublă cetățenie – cerească și pământească. Și stau de multe ori și vociferează, iar la final se constată că microfonul nu a fost conectat la sursa de curent, lăsându-i pe toți cei din sală doar cu impresia unei pantomime, pe care (chiar dacă nu se împacă cu gândul acesta) sunt nevoiți să și-l însușească ca să fie de-ai casei, să nu supere pe nimeni, să nu iasă din „rânduială”.
De unde atâta lipsă de responsabilitate față de niște oameni, cărora nu știu în ce măsură li s-a oferit șansa unei minime culturalizări în cele ale credinței lor? Și pun această întrebare, deoarece – în vederea depășirii modului exterior în care își manifestă credința, și-n cea a găsirii rațiunilor care stau la baza ei – cu greu pot fi găsite persoanele avizate în această activitate. Iar atunci când, în sfârșit, au fost descoperite, aflăm că și ele au mari probleme cu amprentarea ideilor.
Nu cred că sunt singurul individ care a remarcat, în diversele întruniri ascoriste, următoarea situație: cei care-și etalau punctul de vedere, păreau că se adresează unei mase inerte de oameni, adunați ca peștii la lumina lanternei, ațâțați (din post în post) în balta lor autonomă, ce nu comunică cu celelalte bălți etnice și nici cu oceanul multicultural.
Și, dacă această scenetă se repetă an de an, nu se cere, oare, o reformulare a informațiilor care se transmit, precum și a modului în care se face, de vreme ce, la ora actuală, după câte știu, nu există instituții cu profil de catehizare sistematică în ceea ce privește adevărurile de credință? Acest lucru poate fi verificat tot printr-o sinceră raportare la aspectul exterior al Bisericii, în climatul căreia abia dacă putem sesiza roadele Duhului (Galateni 5, 22-23), climat din care nu contenesc să iasă la lumină roadele neosebirii celor ce sunt bineplăcute Domnului (Efeseni 5, 8-10).
Iar acest rol al informării organizate a populației, în lipsă de alternative, cred că ar trebui apropriat de întâlnirile A.S.C.O.R., dar atât cât își pot permite. Și chiar dacă acest lucru pare utopic, nu cred că greșesc când spun că o prefațare orală (în principal prin explicarea termenilor) a fiecărei conferințe în parte, precum și menținerea discursurilor pe linia temelor indicate de titlurile acestora, ar face bine tuturor.
De vreme ce secretul infailibilității minții îl constituie chiar dragostea[1], nu cred că aceasta poate fi propovăduită oricum și de oricine, atâta timp cât ea se dobândește personal și tot personal se și transmite, în această ultimă fază purtând și pecețile celui/celor care acționează în acest sens. Sincer, cred că avem nevoie de o toaletare a simțurilor înainte de-a vorbi despre iubirea care ne salvează din absurditatea lumii, fiindcă taman absența acesteia pare a fi apanajul amvoniștilor stavrofori. Iar asta în vreme ce iubirea adevărată poate să conviețuiască, liniștit, cu lumea desacralizată, după cum zice la sânta scriptură: „Că dacă-i iubiți pe cei ce vă iubesc, ce răsplată veți avea? Oare vameșii nu fac și ei la fel?” (Matei 5, 46).
Pentru că un bun simț al adevărului se verifică prin raportarea la sensul lui prim: pentru ce?, pentru cine? și de ce? În afara acestui sens, stabilit printr-un proces minuțios și nu doar printr-unul simplist-rogațional, totul (oricât de înmuiată în franchețe ar fi cuvântarea) se transpune (sub incidența hazardului) în tărâmul incertitudinii și al prostiei.
Cred că un dialog autentic trebuie să pornească de la premisa necesității unei justificări conștiente a ceea ce urmează să realizăm, de vreme ce fără o astfel de pornire lăuntrică nu facem decât să capitulăm înainte de începerea luptei.
O simplă analiză a anturajului nostru (și mă refer la tot ceea ce ne înconjoară, nu doar la biserici, cruci și părinței) ar lămuri într-o primă fază identitatea pieței de consum, una care ni se spovedește prin fiecare lucru pe care-l face, dac-o privim cu atenție. Iar de aici încolo se poate începe schițarea unui mesaj veridic, hrănit din viața cotidiană.
Vi se pare simplu? Așa și este: că jugul Lui este bun și povara Sa este ușoară.
Atunci de ce le lepădăm?[1] André Scrima, Antropologia apofatică, Editura Humanitas, București, 2005, p. 216.


(Foto © flickr.com, Paulo Pampolin)


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu